Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEilertsen, Bjørge
dc.date.accessioned2013-08-13T12:06:11Z
dc.date.available2013-08-13T12:06:11Z
dc.date.issued2013-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148799
dc.description.abstract"Hva påvirker undervisningen til matematikklærere?" er en kvalitativ studie av hvordan fire faktorerpåvirker to grunnskolelæreres undervisning i matematikk. Forskningsspørsmål: • Hvordan påvirker formidlingsressurser lærernes matematikkundervisning? • Hvordan påvirker rammefaktorene lærernes matematikkundervisning? • Hvordan påvirker kollegaer lærernes matematikkundervisning? • Hvordan påvirker lærernes kompetanse matematikkundervisningen? Teori: Den teoretiske rammen for studien tar utgangspunkt i Skemps (1976) teorier om ulike typer forståelser i matematikk, Hiebert et al. (1997) sine kjennetegn på klasserom som stimulerer til forståelse av matematikk og studier som viser hvordan ulike faktorer påvirker lærernes undervisning i matematikk. Metode: For å svare på forskningsspørsmålene brukte jeg en instrumentell kollektiv kasusstudie som metode. Jeg observerte undervisningen til to lærere og intervjuet dem etter observasjonsperioden var avsluttet. Resultat: Alle faktorene som studien undersøker påvirker fokuslærernes undervisning. Det er likevel ikke entydig hvordan faktorene påvirker en lærer. Læreboken har ulik påvirkning på fokuslærerne og de baserer seg på læreboken i forskjellig grad. Ettersom rammefaktorene er forskjellige, påvirket de også naturligvis på forskjellig måte. Liten tid til forberedelser og høyt elevantall gjør at fokuslærerne velger instrumentell tilnærming og tradisjonell undervisning, og kollegaer som kan bidra med kunnskaper forbedrer fokuslærernes praksis. Lærernes kompetanse har en sentral påvirkning. Vi ser dette på læreren som er utdannet matematikkdidaktiker, fordi et fravær av denne kompetansen ville ført til at læreboken ville fått større innflytelse på hans undervisning, noe som i sin tur ville ledet mot undervisning preget av instrumentell forståelse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleHva påvirker undervisningen til matematikklærere? : en kvalitativ studie i hvordan fire faktorer påvirker undervisningen til to grunnskolelærereno_NO
dc.title.alternativeWhat affects the teaching of mathematics teachers? : a qualitative study on how four factors affect the teaching of two elementary school teachersno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber82 s. : ill.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel