Show simple item record

dc.contributor.authorRomøren, Tor Inge
dc.date.accessioned2012-05-21T11:33:45Z
dc.date.available2012-05-21T11:33:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-91313-90-0no_NO
dc.identifier.issn1892-705X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144322
dc.description.abstractMed et materiale som omfatter 7 700 mottakere av hjemmetjenester analyseres her fordelingen av praktisk bistand og av hjemmesykepleie kvantitativt etter alder, funksjonsnivå, helseproblem og kjønn. Undersøkelsen viser at både alder, funksjonsnivå og ulike helseproblemer som gir opphav til hjelpebehov er klart assosiert med hvordan praktisk bistand fordeles mellom tjenestemottakerne. Hjemme-sykepleie fordeles jevnere, og her er det nesten utelukkende funksjonsnivået som er assosiert med hvor mye tjenester mottakerne får. Når det gjelder praktisk bistand, har den helsemessige årsaken til tjenestemottakerens hjelpebehov isolert sett størst betydning for fordelingen. Når andre faktorer holdes konstant, viser det seg at mennesker med psykisk utviklingshemning får langt mer hjelp enn tjenestemottakere med psykiske problemer, somatisk sykdom eller aldersdemens. Alder har også – isolert sett – en klar, men noe svakere effekt, dernest funksjonsnivået. Fordi utviklingshemmede har en betydelig lavere gjennomsnittsalder enn andre tjenestemottakere, forsterker dette den skjeve fordelingen av praktisk bistand etter alder som en ser når en vurderer tjenestevolumet etter alder alene. Analysen understøtter hypotesen om at yngre og eldre hjemmetjenestemottakere er underlagt ulike «omsorgsregimer». Men den viser samtidig at «omsorgsregimer» forankret i de helsemessige årsakene til hjelpebehovene innebærer sterkere skiller enn «omsorgsregimer» mellom eldre og yngre tjenestemottakere.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesSenter for omsorgsforskning, rapportserie;4/2012
dc.subjecthjemmetjenesterno_NO
dc.subjectpraktisk bistandno_NO
dc.subjectforskjellsbehandlingno_NO
dc.titleUlike «omsorgsregimer» for eldre og yngre hjemmetjenestemottakere? En kvantitativ analyse.no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber29no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record