Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRepp, Synne Kvamme
dc.date.accessioned2008-03-28T09:48:09Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144084
dc.description.abstractNORSK: Hensikten med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan man kan øke gjenbruksverdien til forelesningsvideoer. Uten noen form for tilrettelegging, vil et slikt opptak være lite aktuelt som læringsressurs utover å være en ren, lineær gjennomgang av forelesningen. Det har derfor blitt foretatt en kartlegging av hvilke kvalitetsparametere som er spesielt viktige ved produksjon av gjenbruksvennlige forelesningsopptak. Dette har blant annet blitt gjort gjennom samtaler med eksperter på området forelesningsvideo. I disse samtalene kom det fram at mekanismer som støtter opp om interaksjonen med videoinnholdet er viktige dersom man ønsker at studentene skal bruke forelesningsvideoer aktivt i læringsprosessen. Indekser er en form for tilrettelegging som vil være viktig for gjenbruksverdien. Det har derfor blitt undersøkt hvilke hendelser som vil være hensiktsmessige å bruke ved automatisk indeksering av forelesningsopptak, og særlig interessant var det å finne ut om tavlen ville fungere som indekseringskilde. Det ble gjennomført eksperimenter der studenter blant annet fikk teste en indeks basert på lysbildeskift og tavlehendelser. For å generere en slik indeks, ble det simulert en algoritme som benyttet både lysbildepresentasjon og tavle i indekseringsprosessen. Denne algoritmen ga en funksjonell strukturering av innholdet, og danner derfor grunnlag for videre implementering. Våre resultater viser at tavlen fungerer som indekseringskilde, og at deltagerne i undersøkelsen foretrekker en indeks basert på både tavlehendelser og lysbildeskift framfor en indeks basert kun på lysbildeskift.no
dc.description.abstractENGELSK: This thesis examines how to increase the on-demand value of video lectures. To encourage active use of these videos, it’s crucial that they offer something more than a pure presentation of the lecture. It’s desirable to enhance the learning efficiency and increase the end-user value of there recordings. This thesis discusses which quality parameters are most important when producing lecture videos for on-demand viewing. Experts on lecture videos were interviewed about the topic. They emphasized the necessity of mechanisms that supports interaction with the video content, if the recordings are to be used as learning resources. Indexing of the video content supports the interaction with the video during replay, thus it is important for the on-demand value. The typical features that are used in video indexing have little correlation with lecture video content, which makes it necessary to find viable solutions for automatic indexing of non-edited recordings. It was of particularly interest to see if it was possible to use blackboard-activity in the indexing process. A survey was performed to see if the students found this index source useful. To generate the index, an algorithm based on both blackboard-activity and slides was simulated. The algorithm resulted in a functional structuring of the content and forms the basis of future implementation. Our results show that blackboard-activity is a suitable index source, and the contestants in the survey clearly preferred an index based on both blackboard-activity and slides over an index based only on slides.en
dc.format.extent19004278 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectforelesningsvideoen
dc.subjectgjenbruken
dc.subjectproduksjonen
dc.subjectforelesningen
dc.titleForelesningsvideo: hvordan forbedre gjenbruksverdien?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Simulation, visualization, signal processing, image processing: 429en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel