Show simple item record

dc.contributor.authorFullu, Christopher Johnsrud
dc.date.accessioned2008-09-26T09:50:34Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144062
dc.description.abstractNORSK: Biometrisk autentisering er et felt hvor det skjer mye forskning for tiden, noen av de foreslåtte teknologiene er derimot mer robust eller bedre forklart en andre. Eksempel på robuste teknologier kan være retina skanning eller fingeravtrykk autentisering. Bakdelen med mange av de mer etablerte biometri autentiseringsmetodene er at de krever forskjellig utstyr som ikke alltid er tilgjengelig for den vanlige person. Utstyret kan ta mye plass, kan ikke flyttes eller være veldig dyrt. Fingeravtrykklesere er ett unntak siden det nå har blitt mer og mer vanlig ved og for eksempel å være integrert på en bærbar pc. En felt innen biometri autentisering som er ganske nytt og ikke har sett så mye forskning er bruk av en datamus til autentisering. Forskningen som har blitt gjort har hovedsakelig konsentrert seg omkring kontinuering autentisering. Kontinuerlig autentisering betyr at man hele tiden følger for å se om en bruker har forandret seg. Det har nesten ikke vært noe forskning i det hele tatt som konsentrerer seg omkring bruken av mus som en login autentisering, eller statisk autentiseringsmetode. I alle fall ikke som er tilgjengelig. Målet for denne master oppgaven er å designe oppgaver for en bruker og samle data fra disse oppgavene. Hovedfokuset vil være å finne hvilke unike detaljer for brukerne vi kan dra ut fra disse dataene. Til forskjell fra noen andre biometriske autentiseringsmetoder som retina skanning, vil ikke bruk av en datamus virke truende på brukerne. Eksperiment deltagerne vil bli gitt ett program. Dette programmet samler posisjonsog tids-data. To forskjellige oppgaver vil bli presentert for brukerne: en labyrint og en klikk-på-prikkene oppgave. Deltakerne vil gjennomføre disse testene flere ganger over noen få uker. Hovedfokuset i denne oppgaven gjør det også naturlig å diskutere områder som menneskelig maskin interaksjon. For eksempel kan en bruker kanskje endre måten hun eller han bruker musen på hvis man må bruke annet utstyr enn det man er vandt til? Dette kan resultere i data som ikke direkte representerer denne brukeren. Derfor vil deltakerne av eksperimentet ikke bruke annet utstyr enn det de er vandt til, dvs. deres egne datamaskiner. Dermed kan man også gjøre en studie på hvordan ulikt hardware og software kan påvirke brukerne. Et annet felt som også kan forskes på er om datamus autentisering kan resultere i sosial utestenging. Noe som betyr at noen brukere ikke kan bruke autentiseringsmetoden og dermed ikke får brukt tjenesten som er assosiert med denne autentiseringsmetoden.en
dc.description.abstractENGELSK: Biometric authentication is a field of strong research at the moment, some of the technologies are however more robust or well explored than others. Fairly robust technologies include retina scan and fingerprint authentication. The drawback with many of the more proven biometric authentication technologies is that they require some equipment not available to all persons. Equipment might be too large or not available for movement, or just to expensive. Fingerprint scanners are an exception that now is becoming more and more available to all persons, i.e. by integration on a laptop. A biometric that has not been a subject for that much research is the field of mouse authentication. The research that has been done in this has mainly concentrated on continuous authentication, that is detecting if a user changed. There has hardly been any research into the field of using the mouse as a login type way of authenticating people, that is available at least. The goal of this thesis is to design tasks for a user and collect data from this. What features can be extracted and how to compare them will be the main focus. Unlike some other biometric authentication methods like retina scan, it also does not seem threatening to people. The experiment participants will be supplied with a program. This program collects positioning data and time. Two tasks are presented to the users; a stay-within-the-lines and a click-the-dots challenge. Users will perform these challenges over a few weeks. The main topic of this thesis also makes it natural to touch on some other fields, such as human interaction. For instance if a user is told to use some equipment other than the one he or she is used to, is it plausible that this affects the way that this person is using the mouse. Thus submitting incorrect information on how he or she normally is using the mouse. Therefore the experiment participants will not be using any other hardware then their own. This results in that a study on how a different hardware and software preference affects the results can be conducted. Another topic is social exclusion, this applies to people that cannot use the mouse for some reason, either as the result of a handicap or some other reason.en
dc.format.extent2205739 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectbiometrien
dc.subjectmouse dynamicsen
dc.subjectsocial exclusionen
dc.subjectedit distanceen
dc.subjectmedia technologyen
dc.titleLogin session using mouse biometricsen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record