Show simple item record

dc.contributor.authorGrythe, Eirik
dc.date.accessioned2008-03-28T10:45:05Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144050
dc.description.abstractNORSK: I en del videoovervåkningssituasjoner ønsker man til enhver tid å se hva bakgrunnen i videoen inneholder. For å gjøre dette må man segmentere vekk objektene som beveger seg i forgrunnen. I denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i videoer fra forelesning og foreleseren som beveger seg foran tavla har blitt fjernet slik at man til enhver tid kan se all teksten. For å gjøre dette har det blitt utviklet en binær bildeserie som går parallelt med selve filmen og avgrenser hvilket område som er tavla og hvilket område som er personen i forgrunn. Binære bildeserier ble utviklet ved å regne ut den euklidske avstanden til RGB-farger og CbCr-komponenter. For å gi en god avgrensing ble bildene tersklet. CbCr-komponentene gav den beste segmenteringen. Teksten ble detektert ved bruk av euklidske avstand til RGB-farger, men siden dette ikke gav god lesbarhet, ble det utviklet fire kantdeteksjonsfiltre. Kvalitativt sett var Prewitt best egnet til å detektere tekst. Ved å addere flere bilder av detektert tekst, vil resultatet forbedres ytterligere. Dersom man lagrer et bilde før hver gang skrift blir pusset vekk, får man en bildeserie med tavlas innhold gjennom en forelesning. En slik bildeserie har stor nytteverdi hvis man raskt ønsker å lese tavleinnholdet fra en forelesning. Det ble også gjort forsøk på å gjøre om håndskrift til digital skrift. Selv etter at en morfologisk operasjon hadde blitt foretatt på skifta, lot den seg ikke gjenkjenne. Siden videobehandling krever mye prosesseringstid, har det blitt utviklet en algoritme for å beskjære filmene i areal og en algoritme for å begrense hvor mange bilder som er nyttig å behandle.no
dc.description.abstractENGELSK: In video surveillance situations it is often desirable to see the all the content of the video background. To do this, moving objects in foreground have to be removed. In this thesis it is used videos from lecture, and the lecturer walking in front of the blackboard is removed to make the text visible. It has been developed a binary picture set parallel to the movie that restricts which area is the blackboard and which is the person in foreground. Binary picture sets were developed using Euclidean distance to RGB colours and CbCr-components. The pictures had to be threshold to give a good separation. CbCrcomponents had the best segmentation effect. The text was detected by using Euclidean distance to RGB colours, but since this didn’t result in a good readability, four edge detection operators was implemented. Qualitatively Prewitt was most suitable to detect text. By adding pictures of detected text, readability was improved additionally. By saving a picture before each time the text are rubbed out, a picture set of the blackboards contents through the lecture will be generated. A picture set like this will have large utility value if you quickly want to read the blackboard contents from a lecture. Attempts to digitalise handwritten text have been accomplished, but even after the text coherence was improved with a morphological operation, the text was not recognizable. Since video processing is time consuming, two reduction algorithms have been developed; one to crop movies in area, and one sub sampling algorithm.en
dc.format.extent3927543 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectdigital videoen
dc.subjectdigital billedbehandlingen
dc.subjectmønstergjenkjenningen
dc.titleObjektsegmentering og tekstdeteksjon i forelesningsvideoen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Simulation, visualization, signal processing, image processing: 429en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record