Show simple item record

dc.contributor.authorSimonsen, Geir
dc.date.accessioned2008-04-02T10:10:52Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143916
dc.description.abstractNORSK: Tjenesteleverandører har ofte mange nettverk koblet sammen i komplekse arkitekturer. Denne arkitekturen er i stadig endring, det kan være grunnet endringer som må gjøres pga tekniske løsninger, eller for at noen kunder skal kobles inn i arkitekturen eller ut av arkitekturen. Arbeidet med disse endringene gjøres ofte under et tidspress, dette gir ikke store muligheter til å gjøre evalueringer rundt sikkerheten i nettverkene som er berørt. Dette medfører at man ofte kan legge på unødvendige sikkerhetsbarrierer mellom nettverk, eller at man kobler inn eller gjør endringer i arkitekturen som ikke er optimal med hensyn til sikkerhet. For å kunne gjøre endringer i en arkitektur ved å koble inn, koble ut eller omkonfigurere nettverk, uten at dette skader den totale tillitsverdigheten til arkitekturen, har vi definert en prosess som kan benyttes for å si noe om tillitsverdigheten til nettverkene. Ved å benytte denne prosessen, vil man kunne angi de enkelte nettverk (segmenter) i en kompleks arkitektur sin tillitsverdighet. Man vil også kunne benytte prosessen for å angi et nettverks tillitsverdighet før man kobler det inn i en eksisterende arkitektur. Når vi startet arbeidet med utviklingen av en slik prosess, så vi raskt at dette var en prosess som i utgangspunktet kan benyttes til alle typer målinger ved hjelp av metrikker. Men for at vi skulle ha noe konkret å sjekke prosessen opp mot, har vi benyttet oss av tillitsverdigheten til et nettverk/system som grunnlag for utviklingen av prosessen. En prosess som skal benyttes til en slik måling av tillitsverdighet må være enkel og kostnadseffektiv å benytte. Samtidig som den skal gi det riktige bildet av et nettverks tillitsverdighet. Prosessen som vi har utviklet kan benyttes til andre målinger, så lenge metrikkene er laget etter gitt mal. Det eksisterer flere måter å evaluere systemer på. De fleste vil kunne si noe om et nettverk sin tillitsverdighet. Dette er både metoder/verktøy som benyttes i utviklingsfasen av et produkt eller system, og metoder/verktøy som benyttes til å gjøre sanntidsmålinger av systemene. Vi mener at slike systemer er veldig tidkrevende, og vil derfor ikke være kostnadseffektive å benytte. Samtidig ser vi et behov for at en slik prosess enkelt skal kunne tilpasses en virksomhet sine policyer, og kunne skreddersys etter hvilke regler man ønsker å anslå tillitsverdigheten. Vår viktigste interessent i dette arbeidet er ErgoIntegration, som er en av Norges største tjenestetilbyder. ErgoIntegration har en kompleks infrastruktur som til en hver tid er i forandring, og det er derfor viktig at sikkerheten ikke blir redusert ved at det gjøres endringer i arkitekturen. For å ivareta dette har vi utviklet denne prosessen som skal være kosteffektivt å bruke. Vi har utviklet en prosess som vil kunne være en nyttig hjelp til de som ønsker å gjøre målinger og anslå et system sin tillitsverdighet. Prosessen er basert på tre del-prosesser. Den første del-prosessen en virksomhet må gjennom er å finne ut hvilke policy de ønsker å måle sine nettverk opp mot. Dette kan gjøres ved at man benytter eksisterende policy eller referansemodeller. Det kan også gjøres ved hjelp av undersøkelser og samtaler med personer som har ansvaret for sikkerheten og de som jobber med sikkerheten i en virksomhet. Vi ser det i så fall som avgjørende at det er deltagere fra flere deler av en organisasjon som er med på arbeidet. Dette bør være deltagere fra både teknisk og ikke tekniske avdelinger. Prosessen vi har utviklet inneholder tre del-prosesser. Den policy man kommer frem til i Del- Prosess 1, skal brytes ned i metrikker, som er den andre del-prosessen, slik at man får konkrete målepunkter å måle på. Disse metrikkene defineres etter en gitt mal. Resultatene fra undersøkelsene som gjennomføres i Del-Prosess 3 kan enkelt angis med en verdi som er enkel å gjenbruke for sammenligning av resultater fra forskjellige undersøkelser. Når metrikkene er definert, vil disse kunne implementeres inn i et toolkit, som benyttes får å gjøre selve målingen av nettverket. Prototyp av toolkitet har vi utviklet som en relasjonsdatabase, og vil kunne benyttes for målinger av hvilke som helst metrikker, så lenge de er definert etter den gitte malen.no
dc.format.extent1231721 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectsikkerhetsprogramen
dc.subjectinformasjonssikkerheten
dc.subjectErgoIntegrationen
dc.titleA process for Security Metrics Program (SMP)en
dc.title.alternativeEn prosess for Sikkerhets Metrikk Program (SMP)en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record