Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHauge, Odd Christian
dc.date.accessioned2008-03-13T13:39:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143829
dc.description.abstractNORSK: En IDS vil vanligvis varsle om tegn på innbrudd som kommer fra kilder utenfor en organisasjons egne datanettverk. Misbruk og innbrudd er likevel mer sannsynlig fra en kilde internt i en organisasjon. Omkostninger forbundet med internt misbruk er ofte høyere, men generelt har oppmerksomheten likevel en tendens til å dreie seg mot truslene som kommer fra kilder utenfor organisasjonens egne datanettverk. Interne problemer på dette området vil vanligvis holdes skult på grunn av organisasjonens hensyn til sitt renommé. I tillegg til større risiki med tanke på manglende internkontroll i data nettverk, finnes det to andre faktorer som taler for en IDS inne i selve applikasjonen. For det første, så rapporterer IS avdelingene og IS konsulent-firma SLA (Service Level Agreements) leveranser til ledelsen. Deler av SLA statusmøter kan inneholde rapportering som omhandler innbrudd og misbruk av informasjonssystemene. For det andre, så har compliance konseptet faktisk blitt en hovedsak i forvaltningen av informasjonssystemer i større organisasjoner. SOx (Sarbanes Oxley) lovgivningen for aksjeselskaper som er registrert på New York børsen er en pådriver til denne trenden. Den største delen av aktiva i den industrialiserte verden er forvaltet i ERP systemer. Det desidert mest utbredte ERP systemet er SAP. Denne masteroppgaven legger frem en prototyp for en IDS løsning basert på SAPs egne sikkerhetslogging, egenutviklede aksessroller og organisasjonens implementerte SOD matrise. Forskningen i forbindelse en sammenligning av ytelsen til systemet når deg brukes i standard modus kontra anonymisert og en ”false positive reduction” egenskap.no
dc.description.abstractENGELSK: Ordinarily, IDS deal with threats from sources external to the organizations’ computer networks. Still, it is common knowledge that organizations’ internal threats pose a greater risk and higher costs in lost revenue. External threats tend to get more publicity and focus since the internal problems in the organizations are typically kept confidential due to concerns with loss of reputation and good standing with the public or the marketplace. In addition to the risks involved with lack of internal control in computer networks, there are two main drivers for such a type of IDS. For one, the IS departments and IS consulting firms have to report deliveries of SLA (Service Level Agreements) to management. Parts of SLA status meetings can cover reporting of intrusions and misuse in the computer systems. Secondly, the concept of compliance has, in fact, become a major factor in computer systems management for larger organizations. The SOx (Sarbanes Oxley) legislation for corporations registered on the NYSE is a major initiator to this trend. The largest share of assets in the industrialized world is managed in ERP systems. The most widely used ERP system, is SAP. This thesis presents a prototype IDS solution based on using SAP’s own Security Audit Logging, in-house defined access roles, and the organization’s own SOD matrix. The research for this new IDS solution compares the performance of running the system in standard mode versus running it with anonymization and a false positive reduction trait.en
dc.format.extent1964105 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectinformasjonssikkerheten
dc.subjectdatasikkerheten
dc.subjectdatavernen
dc.titleApplication Based IDS Reporting in the ERP system SAP R/3en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel