Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Ole Martin
dc.date.accessioned2008-03-28T13:30:34Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143799
dc.description.abstractNORSK: Nettverkspenetrasjonstesting er en velkjent metode brukt innen sikkerhetstesting. Penetrasjonstesting kan være en omfattende oppgave som krever mye kunnskap og ekspertise, med mange forskjellige teknikker, og et vidt antall verktøy i bruk under prosessen. En metodisk tilnærming til penetrasjonstesting er derfor anbefalt. "The flaw hypothesis methodology", som denne oppgaven baserer seg på, representerer en av de mest brukte modellene for penetrasjonstesting. Det finnes likheter til denne modellen i de fleste metoder og standarder innen penetrasjonstesting brukt i dag. Petri net er et graf basert modeleringsspråk, opprinnelig tiltenkt for modellering av systemer med samtidighetsproblematikk. Grafene gir en intuitiv måte å modellere, simulere og eksekvere modeller. "Coloured Petri net" er en type høynivå Petri net som gir flere muligheter til detaljmodellering og sammensetting av Petri net. The flaw hypothesis methodology er brukt sammen med forskjellige typer coloured Petri net for modellering av systemangrep i penetrasjonstestingsprosessen. Metoden er beskrevet og analysert gjennom tre testscenarioer, som belyser egenskapene ved Petri net modellering av angrep i penetrasjonstesting. Fordeler ved Petri net angrepsmodelleringen har blitt utforsket og beskrevet. Mange av egenskapene til coloured Petri nets har visst seg å fungere bra til angrepsmodellering under penetrasjonstesting, for eksempel egenskapene grafene har til å modelere tilstander, transisjoner, samtidighet, og tidsbergning.no
dc.description.abstractENGELSK: Network penetration testing is a well-known approach used for security testing. Penetrating testing can be a laborious task which relies much on human knowledge and expertise, with various techniques employed, and an extensive amount of tools used in the process. A methodical approach to penetration testing is therefore recommended. The flaw hypothesis methodology, used in this thesis, represent one of the most used models for penetration testing and have great similarities in other penetration testing methodologies and standards used today. Petri nets represent a graph based mathematically sound modelling technique for concurrent systems, and provide a graphically intuitive approach for modelling, simulation and execution. A coloured Petri net is a high level Petri net that provides a significant increase in the expressiveness and compactness of Petri net models. The flaw hypothesis methodology used together with coloured Petri net attack models is presented in the thesis. The use of coloured Petri nets is described and analysed through case studies elucidating several properties of Petri net variants and their suitability to modelling attacks in penetration testing. Advantages of modelling attacks with coloured Petri nets have been explored and are described. Coloured Petri nets have been found to have many usefull mechanisms for modelling, analysing, and automatically executing penetration attempts, e.g. through their ability to model states, transitions, concurrency, and timing. The overall topic of the thesis is the technical aspects of penetration testing, what it is, and a methodical approach to it.en
dc.format.extent871914 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectpenetrasjonstestingen
dc.subjectdatamaskinnetten
dc.subjectdatasikkerheten
dc.titleUsing Coloured Petri Nets in Penetration Testingen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel