Show simple item record

dc.contributor.authorMangnes, Bjarne
dc.date.accessioned2008-04-01T08:15:32Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143797
dc.description.abstractNORSK: Vi benytter oss av datateknologi i stadig størrre grad, og denne teknologien er i ferd med å bli en viktig del av vår hverdag. Bruk av denne teknologien åpner opp mange nye muligheter, men kan også misbrukes til å begå kriminelle handlinger. I slike sammenhenger benyttes dataetterforskere for å undersøke data og aktuelle digitale medier etter spor og bevis på slike handlinger. Etterforskningsarbeidet har tradisjonelt sett i stor grad vært basert på en stor grad av manuelle operasjoner der dataetterforskeren selv har inspisert dataene. Etterhvert som teknologien videreutvikles, møter man imidlertid stadig større datamengder som må behandles, mens tilgjengelig tid for å etterforske en sak i stor grad er konstant. Dette kan i sin tur føre til at søkene etter bevis blir mindre grundige, med mulig tap av bevis som resultat. I denne oppgaven ses det nærmere på problemet rundt håndtering av de store datamengder som finnes i dagens systemer, sett i en dataetterforsknings-kontekst. Videre forslås en metode der en omtrentlig søkealgoritme benyttes til å fokusere på interessante deler av et digitalt medie eller disk. Som et resultat kan disse områdene undersøkes nærmere av mer presise algoritmer, og på denne måten lokalisere digitale bevis på en mer effektiv måte.no
dc.description.abstractENGELSK: Computer technology is gaining widespread use, and is becoming an increasingly important factor in our everyday lives. This technology opens up new possibilities, but may also be used as a tool of crime. To counter this, computer forensics professionals analyse data in memory and hard drives for clues and evidence of such criminal activities. This work has previously included a significant amount of manual labour, where a computer forensics investigator manually inspected the data. As technology progresses, however, these investigators are faced with a steadily increasing amount of data to process, while available time for investigations remains relatively constant. This may result in less thorough searches, in order to meet a strict deadline, with possible loss of evidence as a result. In this thesis a closer look into the problem of handling the increasing data amounts present in modern computer systems in a computer forensics context has been taken. We further suggest an alternative way to process large amounts of raw data, with the use of an approximate search algorithm to help focusing on interesting areas of a digital media. These areas may then subsequently be searched and inspected by more precise algorithms in order to pin-point digital evidence more efficiently.en
dc.format.extent2548386 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.subjectdatakriminaliteten
dc.subjectdataetterforskningen
dc.subjectdatasikkerheten
dc.titleThe use of Levenshtein distance in computer forensicsen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record