Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeggen, Geir Magne
dc.contributor.authorDalseghagen, Ole Anton
dc.date.accessioned2011-08-19T08:31:27Z
dc.date.available2011-08-19T08:31:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143609
dc.description.abstractNORSK: Bacheloroppgaven har til hensikt at en gjennom studie kartlegger og påviser eventuelle utfordringer for at produksjonsmetoden lean kunne innføres, samt legge frem en handlingsplan som skulle kunne løse de eventuelle utfordringene. Gruppen benyttet seg av kvantitative og kvalitative tilnærminger på oppgaven. På kvalitativ studie benyttet gruppen dybdeintervju av fire ansatte på plateavdelingen, en ansatt fra sveiseavdelingen og ett styremedlem. I den kvantitative studien benyttet gruppen en spørreundersøkelse som ble gjennomført hos Tokvam AS og der 11 av 12 ansatte besvarte undersøkelsen. På kvalitativ studie benyttet gruppen dybdeintervju av seks ansatte på plateavdelingen, en fra sveis og en fra ledelsen. Gruppen benyttet også observasjonsanalyse og dokumentanalyse som var forankret i kvalitative metoder.en_US
dc.description.abstractENGELSK: This thesis prupose was to identify and detect any challenges that lean production method could couse in this specific case. This is in the start of the change process and further on in the change. The thesis also present a plan of action that could solve challenges in the process, by theoretical literature. The group made use of quantitative and qualitative approaches on the task. The qualitative study used group interviews of four employees at the record division, an employee from the welding department and a board member. In the quantitative study it was used a survey the group conducted at Tokvam AS where 11 of 12 employees responded to the survey. The qualitative study used group interviews of six employees at the record division, one from welding and from management. The group also used the observational analysis and document analysis was based on qualitative methods.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectteknologidesign og ledelseen_US
dc.subjectproduksjonsmetodeen_US
dc.subjectleanen_US
dc.titleEndringer i organisasjonenen_US
dc.title.alternativeChanges in the organizationen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.source.pagenumber88 s. (+ vedlegg)en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel