Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandberg, Hilde
dc.date.accessioned2009-07-03T08:53:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143593
dc.description.abstractDette prosjektet er gjennomført på oppdrag av StatoilHydro. Formålet med prosjektet er å optimalisere energiutnyttelsen på offshoreinnstallasjoner, og på den måten bidra med å redusere utslippet av klimagasser som CO₂ til luft. Valg av fremgangsmåte var å se på spesifikke operasjonelle og tekniske tiltak på Heidrun plattformen, tiltak som kan redusere kraftforbruket, eller øke antall eksporterte oljeekvivalenter, uten å øke kraftforbruket. Denne rapporten omhandler tre ulike tiltak som på hver sin måte bidrar til å optimalisere energi- utnyttelsen på Heidrun. Konklusjonen er at de tre identifiserte tiltakene kan gjennomføres. De tre tiltakene er alle knyttet til råolje eksportpumpene, og er kompatible med hverandre. Hvert tiltak er uavhengig av de andre og kan også implementeres alene. Resultatet av tiltakene er en energioptimalisering som til sammen gir en CO₂ reduksjon på 5695 tonn/år og en NOx reduksjon på til sammen på 235 tonn/år. Beregning av kost/nytte for tiltakene er en del av prosjektoppgaven. Resultatet av beregningene viser at den økonomiske gevinsten, beregnet i nåverdi pr år for en tiårsperiode, er på henholdsvis 25 millioner kr, 22,5 millioner kr og 64,7 millioner kr i år 2020.en
dc.format.extent1174582 bytes
dc.format.extent237962 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectenergioptimaliseringen
dc.subjectCO₂en
dc.subjectenergiledelseen
dc.subjectStatoilHydroen
dc.titleEnergiledelse offshoreen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580::Offshore technology: 581en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel