Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Siri Palerud
dc.contributor.authorKristoffersen, Elin
dc.contributor.authorLarsen, Lene Aaserud
dc.date.accessioned2012-08-07T09:07:20Z
dc.date.available2012-08-07T09:07:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143568
dc.description.abstractNORSK: Denne oppgaven ble til i forbindelse med valg av tema til bacheloroppgaver på HiG. Etter samtaler med daglig leder i 06565 Drosjene, Anstein Kvam, bestemte vi oss for å gjennomføre denne oppgaven med 06565 Drosjene som oppdragsgiver. Oppgavens mål er å kartlegge de ansattes tilfredshet rundt allianseinngåelsen, og studere hvorfor allianser mislykkes. Dette skal vi studere ved å ta utgangspunkt i relevant teori. Vi har i vår oppgave gjennomført en kvantitativ undersøkelse og analyse, som tar utgangspunkt i svar fra 79 respondenter. Undersøkelsen har hatt fokus på å innhente informasjon fra de ansatte, for å oppnå realistisk og gyldig data. I siste del av oppgaven analyserer og diskuterer vi resultatene vi har kommet frem til gjennom arbeidet med dette studiet. Resultatene våre vil være nyttig informasjon for oppdragsgiver, 06565 Drosjene. Vi kom blant annet frem til at inkludering, god informasjon og oppbygging av relasjoner og tillit er svært viktige, og nærmest avgjørende faktorer når det gjelder inngåelse av allianser.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: This thesis came about as we selected the topic for our bachelor theses at HiG. After discussions with the general manager of 06565 Drosjene, Anstein Kvam, we decided to write this thesis with 06565 Drosjene as our client. The thesis aims to study employee satisfaction around entering into the alliance, and to study why alliances fail. We will examine this based on relevant theory. We have in our study conducted a quantitative survey and analysis, based on responses from 79 respondents. The survey focused on gathering information from employees, to achieve realistic and valid data. In the last part of the thesis, we analyze and discuss the results we have reached through this study. Our results will be useful information for the client, 06565 Drosjene. One of our conclusions was that inclusiveness, a good flow of information, and building relationships and trust are very important and almost essential factors when it comes to entering into alliances.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectorganisasjonsforpliktelseno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectallianserno_NO
dc.subjectjobbtilfredshetno_NO
dc.titleAllianserno_NO
dc.title.alternativeAlliancesno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber117no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record