Show simple item record

dc.contributor.authorKlæthe, Silje Merethe
dc.date.accessioned2010-08-10T06:26:45Z
dc.date.available2010-08-10T06:26:45Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143540
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet på oppdrag fra Shell/7-eleven Gjøvik og skal se på effekten hylleplassering har på salget. Del 1 gir et bilde av varehandelen i Norge og viser at en stor del av verdiskapningen i norsk næringsliv skjer i denne bransjen. Jeg sier litt mer om Shell/7-eleven og franchisekonseptet. I tillegg beskrives problemstilling, analyseformål og undersøkelsesspørsmål. Del 2 tar for seg teori og litteratur om hylleplassering. Her er fokuset på hva som er gjort av forskning på dette området tidligere. Teoribakgrunn for denne oppgaven er blant annet teori om butikkens sortiment, ”marketing mix”, varekategorier, varepresentasjon og kjøpsprosessen. I del 3 begrunnes valg av metode og design. Her kommer en kort beskrivelse av eksplorativt, deskriptivt og kausalt design. Sistnevnte er aktuelt for denne oppgaven. Ulike metoder for datainnsamling nevnes. Kvasieksperiment er metoden jeg skal bruke for å finne svar på problemstillingen. Del 4, analyse delen, tar for seg formulering av hypoteser og beskriver gjennomføringen av eksperimentet. Deretter tar jeg for meg de innsamlede data og tester hypotesene gjennom statistiske analyser. Jeg har testet om det er statistisk signifikans på sammenhengene jeg har formulert i hypotesene. I siste del, del 5, kommer oppsummering og konklusjon. På bakgrunn av tallene som er hentet fra eksperimentet har jeg gjennom statistiske analyser kommet frem til at hylleplassering ikke påvirker salget. Alle alternativhypotesene ble forkastet til fordel for nullhypotesene. På enkelte produkter har hylleplassendring en påvirkning på salget, men dette er ikke statistisk signifikante effekter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjecthylleplasseringen_US
dc.subjectvarehandelen_US
dc.subjectkvasieksperimenten_US
dc.titleHylleplassering og salgen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.source.pagenumber56 (med vedlegg)en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record