Show simple item record

dc.contributor.authorFløystad, Ole Kristian
dc.contributor.authorHolestøl, Lars Marius
dc.contributor.authorBjugstad, Steffen
dc.date.accessioned2012-07-31T09:10:57Z
dc.date.available2012-07-31T09:10:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143421
dc.description.abstractNORSK: Jernbaneverket skal i forbindelse med høyhastighetsutredningen bygge nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke, samt bygge nye Holmestrand stasjon inne i fjellet. Store deler av strekningen skal gå i tunnel. Vår oppgave går ut på å anbefale den beste av to mulige vann- og frostsikringsløsninger for jernbanetunnelene på strekningen Holm-Nykirke. Problemstillingen er besvart etter en analyse av løsningene som er tilgjengelige, sett opp imot gitte kriterier og regelverk. Løsningene det står i mellom på prosjektet er PE-skum og betongelementer. Begge løsningene har samme egenskaper til innlekkasje og begge løsningene vil tilfredsstille regelverket. Derfor er byggherrens kriterier avgjørende for valg av løsning. Kriteriene byggherren har valgt å basere sitt valg på: -Sikkerhet drift -Brann -Bruksegnethet -Vedlikeholdsvennlighet -Levetid -byggefase -Byggekostnad -Fremdrift Derimot er ikke alle disse kriteriene like viktig når det gjelder vann- og frostsikringens funksjon. Vi har i vår oppgave valgt å vektlegge noen kriterier høyere enn andre. Konklusjonen vi har kommet frem til sier at betongelementer som løsning for vann- og frostsikring i tunnelene på strekningen Holm – Nykirke er å anbefale. For å komme frem til denne konklusjonen har det vært nødvendig å vektlegge kriterier i henhold til det vi mener er viktig i forhold til vann- og frostsikring. Med dette menes i hovedsak løsningenes egenskaper mot å hindre skader og ulemper som følge av vannlekkasje samt hindre frost i brukssonen til tunnelen.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Short description of the bachelor thesis: Jernbaneverket is setting out to build a new two-way high speed railroad between Holm and Nykirke. In addition to this they are also building a station inside a tunnel to replace the current Holmestrand station. Large portions of the planned track will be tunnelized. In this project we aim to find the best of two solutions for water and frost protection in the tunnels. We solve this by doing an in depth analysis of both solutions given the set criteria and regulations. The two different solutions are PE-foam and concrete elements. They both have the same characteristics of leakage and meet the requirements of use. We set out to find the optimal solution given the following criteria selected by our client: -Safety-operation -Fire -Use Suitability -Maintenance-friendly -Lifetime -Building phase -Build cost -Progress Not all of the aforementioned criteria are weighted equally in the matter of water and frost protection. In our analysis we have different weighting for the criteria. We have concluded that concrete elements are preferable for use in the tunnels planned. This solution creates the lowest risk within the criteria postulated in our project and is therefore the solution we have recommended.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectjernbanetunnelno_NO
dc.subjectvannsikringno_NO
dc.subjectfrostsikringno_NO
dc.subjectvannlekkasjeno_NO
dc.titleHvilken løsning for vann- og frostsikring bør anbefales for jernbanetunnelene på strekningen Holm - Nykirke?no_NO
dc.title.alternativeWhich solution of water- and frost protection should be recommended for the railway tunnels on the section Holm - Nykirke?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Hydrotechnology: 538no_NO
dc.source.pagenumber103no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record