Show simple item record

dc.contributor.authorStensæter, Vegard
dc.contributor.authorJensen, Odd Arve
dc.contributor.authorStrand, Glenn Andre
dc.date.accessioned2011-08-19T07:05:27Z
dc.date.available2011-08-19T07:05:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143411
dc.description.abstractNORSK: Glenn`s Billakkering skal gjenoppbygges etter brann, Norconsult AS på Gjøvik har fått oppdraget med å prosjektere bæresystemet i stål og betong. Med dette som utgangspunkt er inngått ett samarbeid mellom gruppen og Norconsult AS som er oppdragsgiver i denne bacheloroppgaven. Med de samme arkitekttegningene som Norconsult dimensjonerer etter skal gruppen komme frem til sitt eget forslag for bæressystemet til bygget Glenn`s Billakkering. Gjennom denne oppgaven er det utført beregninger manuelt og ved hjelp av Focus Konstruksjon for å komme frem til rette dimensjoner og profiler for bæresystemet til Glenn`s Billakkering. Dette har bestått i beregninger av fagverk, søyler og bjelker i stål, samt fundamenter, vegg og hulldekke i betong. Samtidig ønsket gruppen å beregne og dimensjonere de tre største bygningsdelene i massivtre for og se om dette kunne være ett alternativ til bæresystem. Gruppen kan konkludere med at egenproduserte løsninger i stål og betong er tilfredsstillende etter aktuelle NS-EN, men at det i praksis gjerne velges profiler og dimensjoner etter kriterier som pris, tilgjengelighet og generelt mer oversikt rent praktisk. Gruppen konkluderer med at et bæresystem utført i massivtre er fullt mulige og trekker frem særlig de gode brann-egenskaper massivtre innehar. Ironisk nok er så er utgangspunktet for denne oppgaven nettopp en brann i januar 2010. Oppgaven fremstår som ett selvstendig arbeid utført av gruppemedlemmene i felleskap.en_US
dc.description.abstractENGELSK: Glenn`s Billakkering is being rebuilt after a fire in January 2010. Norconsult Gjøvik has been commissioned the project to design the new structure made out of steel and concrete. The objective of this thesis is to propose a solution in collaboration with Norconsult’s architectural drawings which involves calculation of the structure carrying the gross weight of the building. The group has performed calculations manually and with help of computer program Focus Construction to come up with the right solution for the structural system at Glenn`s Billakkering. The task has involved in calculations of trusses, columns and beams made out of steel and foundations, walls and hollow sections made out of concrete. In addition, the group has calculated the biggest parts of the buildings structural system in elements made out of solid wood, to see if this is an alternative solution from that of steel and concrete. In this thesis the calculations produced are based on NS-EN which reflects in satisfactory results. In practice other factors such as costs, range of steel components and availability of them would have played a bigger role. Calculations in this thesis would prove that the grid system made out of solid wood is absolutely possible and would like to point out the excellent features of wood possess against fire. Ironically, the basis of this bachelor thesis is exactly a fire at Glenn`s Billakkering January 2010en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectbyggen_US
dc.subjectgjennoppbyggingen_US
dc.subjectbæresystemen_US
dc.titleGlenn`s Billakkering, Hunndalen. Gjennoppbygging etter brannen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532en_US
dc.source.pagenumber141 s. (+ vedlegg)en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record