Show simple item record

dc.contributor.authorBehrens, Tina Haaskjold
dc.contributor.authorSolbakken, Malin Ask
dc.contributor.authorBjørstu, Lena
dc.date.accessioned2012-06-28T11:14:37Z
dc.date.available2012-06-28T11:14:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143279
dc.description.abstractNORSK: Omnomnom er et brukergrensesnitt utviklet for IT-tjenesten ved Høgskolen i Gjøvik sitt egenutviklede system for forelesningsopptak. Grensesnittet viser forelesninger som er gjort og gir ansatte mulighet til å logge inn for å reservere nye opptak. Tanken bak løsningen vår er å gi studentene og de ansatte ved høgskolen en brukervennlig og oversiktlig måte å se på enten live streaming eller opptak av tidligere forelesninger som har gått. De ansatte skal også enkelt kunne gjøre nye reservasjoner og ha en oversikt over tidligere opptak de har gjort eller som er reservert i framtiden. Løsningen baseres på systemet til IT-tjenesten, som lagrer disse opptakene i en flat filstruktur. IT-tjenestens system manglet et grensesnitt og det er det Omnomnom består av. Omnomnom ønsker å ha fokus på brukeropplevelse ved å ta i bruk standardene for nettsider, ved å bruke “Best Practices” og å ha et responsivt design med egenutviklede grafiske elementer. Løsningen skal lette arbeidshverdagen til de ansatte ved høgskolen og gjøre det enklere å følge emner for for eksempel fleksistudenter, som ikke har tilgang til campus.no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Omnomnom is a user interface designed for IT service at GUC's proprietary system for lecture recording. The interface displays the lectures that are done and gives employees the opportunity to log in to reserve their new recording. The idea behind our solution is to give students and staff at the college a user-friendly way to look at either live streaming or recording of previous lectures that have passed. Employees will also be able to make new reservations and an overview of previous recordings they have done or are booked in the future. The solution is based on the IT service system, which stores those recordings in a flat file structure. The IT service system lacked an interface and that is what Omnomnom consists of. Omnomnom want to focus on user experience by adopting standards for web pages, using "Best Practices" and to have a responsive design with proprietary graphics. The solution will facilitate the working lives of employees at the college and make it easier to follow topics for flexi-students, who do not have access to the campus.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbrukergrensesnittno_NO
dc.subjectforelesningsopptakno_NO
dc.subjectPHPno_NO
dc.titleOmnomnom: brukergrensesnitt for forelesningsopptak systemno_NO
dc.title.alternativeOmnomnom: user Interface for system for recorded lecturesno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::System development and system design: 426no_NO
dc.source.pagenumber153no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record