Show simple item record

dc.contributor.authorGjærde, Kari Bjerke
dc.contributor.authorHaugen, Laila
dc.contributor.authorNordström, Christian
dc.contributor.authorUlversøy, Odd Arne
dc.date.accessioned2008-08-25T08:04:30Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143257
dc.description.abstractNORSK: Høgskolen i Gjøvik har inntil nå ikke hatt hensiktsmessige retningslinjer og enhetlige maler for hvordan studentenes hovedprosjektrapporter, såvel som høgskolens egne FoUrapporter, skal utformes. Hovedprosjektet har gått ut på: 1) Utvikling av retnings-linjer for skriving og utforming av hovedprosjektrapporter og høgskolens FoU-rapporter. 2) Utvikling av typografiske designløsninger. 3) Utvikling av elektroniske ombrekkings-maler for ombrekking i Windows- og Macintosh-versjoner av tekst-behandlingsprogrammet Microsoft Word og sideombrekkings-programmet Adobe InDesign – som begge er tilgjengelig for samtlige studenter og vitenskapelige ansatte ved HiG. 4) Utvikling av en bruker-veiledning for de elektroniske ombrekkingsmalene.en
dc.description.abstractENGELSK: Gjøvik University College has until today not possessed appropriate guidelines for the writing – and uniform templates for the page layout – of student final year project reports as well as staff r & d reports issued or published by the college. The aim of this final year main project has been to: 1) Develop some general reccommendations for how these reports should be written and look like. 2) Develop typographic designs for these reports. 3) Develop electronic templates for page layout in Windows and Macintosh versions of the text processing program Microsoft Word and the page layout program Adobe InDesign – of which both are available for all students and members of the scientific staff at Gjøvik University College. 4) Develop a user manual for the electronic page layout templates.en
dc.format.extent1112771 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectgrafisk designen
dc.subjectfaglig forfatterskapen
dc.subjectveiledningen
dc.subjectInDesignen
dc.titleRapportmaler : en veiledning i skriving og utforming av rapporter og FoU-skrifter for studenter og vitenskapelige ansatte ved Høgskolen i Gjøviken
dc.title.alternativeReport templates : a guide to the writing and design of reports and r & d papers for students and staff at Gjøvik University Collegeen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Food science and technology: 600::Industrial and product design: 640en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record