Show simple item record

dc.contributor.authorBråten, Thomas
dc.contributor.authorFoss, Kjersti
dc.contributor.authorSivesind, Ann Kristin
dc.contributor.authorStrand, Jan-Thore
dc.date.accessioned2008-08-25T08:22:10Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143245
dc.description.abstractNORSK: Ut fra erfaringer og samtaler med fagpersoner – er det tydelig at mange ønsker og har behov for inngående kunnskaper innen fargestyring. Tilgjengelig fagstoff som omfatter dette området er hovedsakelig engelskspråklig og teknisk «tungt», noe som er med på å gjøre læringseffekten vanskelig. Det er på bakgrunn av disse problemområdene at prosjek tets nytteverdi kommer frem. Prosjektet har, på grunnlag av egen kompetanseheving, resultert i et norskspråklig kurs. Kurset skal gi en grundig innføring i farger og fargestyring generelt rettet mot trykk. Det skal også gi brukeren tilstrekkelig kompetanse til å praktisere og implementere fargestyring i den aktuelle arbeidsflyten. Kurset er tilpasset bedrifter og institusjoner i visualiseringssektorenen og kan benyttes i undervisning og for kompetanseheving. Kurset består av et kompendium med faglig innhold og en egenevaluering hvor brukeren kan teste de kunnskapene han har tilegnet seg. Dette blir presentert på et eget nettsted, der ergonomiske- og pedagogiske-prinsipper er lagt til grunne. Kurset er per dags dato unikt på markedet, både med tanke på tilgjenglighet og innhold. Visualiseringssektoren har vist stor interesse for prosjektet, noe som kan medføre at potensielle videreutviklingsområder kan finne sted. Det er ennå ikke alle bedrifter i visualiseringssektoren som har innført fargestyring i den daglige arbeidsflyten, noe som er med på å gjøre prosjektet unikt og kan være med på å gjøre prosjektets levetid lengre.en
dc.description.abstractENGELSK: Our own experiences and conversations with experts from the graphic art industry show that there are strong demands in knowledge of color management in the industry. Available literature within this subject is mainly in English therefore hard to consume for people who have problems with understanding English, which again makes the effect of learning difficult. The project’s value builds on the problem areas mentioned. On the basic from personal competence, the outcome of this project is a course in Norwegian. The course will give a profound introduction in colors and color management mainly designed for print. In addition, it will give the user sufficient competence to practice and implement color management in the relevant workflow The course is adjusted to companies and institutions in the visual sector, and can be used in education and in the need for increased competence. The course, consisting of one compendium containing professional contents, also contains a self-evaluation where the user is able to test the knowledge, which they have acquired on the base of the information. This is being presented in an individual website, where ergonomically- and pedagogical principles have been focused on. The course is, to this day, unique and exclusive as far as both availability and contains are concerned. The visualisation sector has shown a great deal of interest in this project, which can result in prospective fields of exploratin taking place. Still, there are some companies in the visualisation sector whose agenda do not contain color management. This will contribute to the uniqueness of this project and might increase its lasting effect.en
dc.format.extent527379 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectmediedesignen
dc.subjectWorld Wide Weben
dc.subjectfargestyringen
dc.subjectundervisningen
dc.titlePed CM : pedagogisk Color Managementen
dc.title.alternativeEducational Color Managementen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Communication and distributed systems: 423en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record