Show simple item record

dc.contributor.authorOmer, Niyan
dc.date.accessioned2013-06-28T07:26:17Z
dc.date.available2013-06-28T07:26:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143156
dc.description.abstractENGLISH:The technology of immaterial projection systems are in constant development and will be more applicable on the market in the future. Therefore, there is a need for color management to improve the image reproduction on these displays, as they are more complex to manage than normal fixed screens. The FogScreen® projection screen produces a thin curtain of “dry” fog that serves as a translucent projection screen, displaying images floating in the air. This thesis aims to optimize the viewing experience by considering the technical aspect as well as the application aspect in order to reach reliable results, as they both have equal impact on the viewing experience. The technical approach is the characterization of the device in terms of color management and profile generation. Based on the device’s characteristics, we are able to determine how the image projection can be optimized under given viewing conditions and installation settings. Furthermore, the application aspect is approached by designing innovative concepts for Norwegian companies. The concepts include consideration of location, the screen’s functionality and purpose, media content management and business innovation.no_NO
dc.description.abstractNORSK: Den teknologiske utviklingen innenfor immaterielle og transparente skjermer har ført til at implementering av den type skjermteknologi blir mer vanlig å se på markedet. På grunn av skjermenes karakteristikk som gjennomsiktighet og immaterielle overflate, blir fargestyringen mer komplekst ettersom det nå er flere faktorer å ta hensyn til enn vanlige skjermteknologier. Fogscreen er en projeksjonsteknologi som generer et tynt lag med ”tørr” tåke som legger til rette for å vise bildemateriale som “flyter” i luften. I denne avhandlingen forsøkes det å optimalisere seeropplevelsen ved å betrakte det tekniske aspektet, så vel som anvendelsesområdet for produktet. Ettersom det tekniske aspektet og anvendelsesområdet påvirker seeropplevelsen på en Fogscreen på samme nivå, er det særdeles viktig å vurdere begge aspektene likeverdige for å oppnå presise resultater. I den tekniske tilnærmelsen av fargemåling og fargestyring blir skjermen karakterisert og tilegnet utstyrsprofil. Basert på utstyrets karakteristikk og egenskaper kan vi fastslå metoder for å optimalisere bildegjengivelsen under gitte lysforhold og innstillinger. Anvendelsesperspektivet tilnærmet ved innovativ konseptutvikling for implementering av Fogscreen for norske bedrifter. Dette inkluderer vurdering av lokasjon, omgivelse, tiltenkt funksjonalitet og formål, håndtering av medieinnhold og forretningsmessige gevinster ved denne innovative implementeringen.no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.subjectcolor managementno_NO
dc.subjectprojection screenno_NO
dc.subjectimage reproductionno_NO
dc.subjectbusiness innovationno_NO
dc.titleFogscreen: A New Generation of Displayno_NO
dc.title.alternativeFogscreen: en ny skjermgenerasjonno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Simulation, visualization, signal processing, image processing: 429no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber93no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record