Show simple item record

dc.contributor.authorLyshaugen, Siv
dc.contributor.authorMelheim, Lars Petter
dc.contributor.authorSkomsvold, Aina Cecilie
dc.date.accessioned2007-06-08T12:31:12Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143117
dc.description.abstractNORSK: Visuell Kommunikasjon Norge, den grafiske medlemsorganisasjonen i Norge, ønsket å få utarbeidet en håndbok som kan fungere som et hjelpemiddel når medlemsbedriftene innfører VISKOMs administrative bransjeløsninger, Admera og eGraph. Hovedprosjektgruppen har samlet informasjon om hvordan slike bransjeløsninger blir innført gjennom dybdeintervju med sju grafiske bedrifter og har i tillegg intervjuet tre gjennom e-post. I håndboken får man en skrittvis veiledning på hvordan man bør innføre en administrativ bransjeløsning på en effektiv måte. Hovedformålet med hovedprosjektet har vært å utarbeide en slik håndbok. Denne håndboken er hovedprosjektets hovedprodukt (som vedlegg til foreliggende prosjektrapport). Selve prosjektrapporten begrenser seg til å inneholde en beskrivelse av hvordan vi har jobbet og hvilke veier vi valgte å gå.no
dc.description.abstractENGELSK: The Norwegian Federation of Visual Communications Enterprises (VISKOM) requested a handbook made for an introduction of their administrative industry solutions, Admera and eGraph. The project group has gathered information through in-depth interviews, on how these branch solutions are implemented, from seven printing companies. We have also conducted three interviews by e-mail. The handbook contains a step by step guidance on how to implement an administrative industry solution in an effective way. The aim of this final year main project has been to develop a handbook like this. The handbook is the project's main product (attachment to this report). The report itself contains a description on how we worked and which ways we chose to go.en
dc.format.extent1450455 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherHøgskolen i Gjøviken
dc.publisherVISKOM
dc.subjectadministrasjonsløsningeren
dc.subjectADMERAen
dc.subjectEGRAPHen
dc.subjectorganiseringen
dc.subjectmediemanagement
dc.titleHåndbok for innføring av administrative bransjeløsninger i grafisk bransjeen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record