Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStenvi, Robin
dc.contributor.authorØverbø, Magnus
dc.contributor.authorJohansen, Lasse
dc.date.accessioned2013-06-28T11:09:18Z
dc.date.available2013-06-28T11:09:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143069
dc.description.abstractENGLISH: BeLT is an application that captures mouse, keyboard and GUI (Graphical User Interface) interaction on a computer, it also provides information about the system state and hardware peripherals. The purpose of BeLT is to simplify data acquisition – after capturing data on a client BeLT sends it securely to a central server for storage. The data is planned to be analysed to develop a new way of finding distinct signatures in a users interaction with a computer. This development is currently a part of NISlabs research in biometrics. Our contribution is the development of BeLT and a client-server architecture that makes it possible to gather and analyse data sets in a larger scale. We have programmed a transmission component for BeLT that communicates with a server based on RFC5424 (Syslog protocol) and TLS (Transport Layer Security). The client-server architecture is scalable and we have optimized the server to handle and efficiently store the data received from BeLT. In order to meet current and future needs we have made it possible to store the data in CSV, XML and relational databases. For security purposes we have implemented certificates to ensure that both the application and the server communication is secure, by codesigning BeLT and by verifying the server identity before sending data from BeLT. BeLT is different from previous research projects because it captures interaction and correlates it with previous actions – this makes it possible to look at the data in a cause-effect perspective. Many of the changes on a computer is visible on the display, we have managed to capture this by using Microsofts UIA (User Interface Automation). By putting BeLTs captures in relation to one another, we open up for new research possibilites – analysing keystroke and mouse dynamics correlated with GUI interaction can possibly uncover currently unknown user patterns.no_NO
dc.description.abstractNORSK: BeLT er en applikasjon som logger hvordan en person bruker tastatur, mus og det grafiske grensesnittet på en PC, i tillegg lagrer BeLT informasjon om hardware og enheter tilkoblet pcen. Hensikten med programmet er å forenkle innsamling av data fra flere brukere – når brukerdata er innhentet sender programmet disse sikkert til en server for lagring. Dette er for å støtte NISlab sitt pågående forskningsprosjekt for å identifisere unike brukermønstre i hvordan enkeltindivider bruker en datamaskin. Vårt bidrag er utviklingen av BeLT og dens tilhørende klient-server arkitektur som muliggjør å samle og analysere data i større skala. Vi har programmert en transmisjonskomponent for BeLT som benytter seg av RFC 5424(Syslog-protokollen) og TLS(Transport Layer Security). Klient-server arkitekturen er skalerbar og serveren er optimalisert for å ta imot og prosessere data fra BeLT. For å kunne passe inn i dagens og fremtidens situasjonsbilde har vi gjort det mulig å lagre dataene på serveren i CSV, XML og relasjonsdatabaser. Med sikkerhet i tankene har vi implementert sertifikater i løsningen vår, ved å kodesignere applikasjonspakken og ved å ha et serversertifikat som blir brukt ved transmisjon. BeLT er forskjellig fra tidligere arbeider fordi det fanger opp interaksjon og bestemmer når det skjedde i forhold til tidligere interaksjon – dette muliggjør å se på hendelser som årsak-virkning. Virkninger er ofte endringer i skjermbildet, for å fange opp disse endingene har vi brukt Microsofts UIA (User Interface Automation). Ved å korrelere hendelser med hverandre åpner BeLT for nye måter å tolke data på – dynamikken i hvordan mus og tastatur blir brukt kan kanskje bli belyst på en ny måte når man også ser det i sammenheng med software?no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.subjectbiometricsno_NO
dc.subjectbehavior loggingno_NO
dc.subjectkeyloggingno_NO
dc.subjectapplicationno_NO
dc.titleBehaviour Logging Tool - BeLTno_NO
dc.title.alternativeVerktøy for logging av brukerinteraksjonno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Security and vulnerability: 424no_NO
dc.source.pagenumber395no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel