Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Carine
dc.contributor.authorWangen, Malene Furuli
dc.date.accessioned2013-06-20T08:17:41Z
dc.date.available2013-06-20T08:17:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142841
dc.description.abstractNORSK: Rusmisbruk utgjør et stort helseproblem og bidrar ofte til at misbrukeren kan få alvorlige helseplage som fører til innleggelse i sykehus. Som fremtidige sykepleiere ønsket vi med denne oppgaven å se nærmere på hvilke utfordringer vi kan møte på med hensyn til smertelindring til denne pasientgruppen. Avgrenset til den postoperative fasen, da smertelindring ofte er aktuelt her. Temaet har vi selv manglende kunnskaper om og mener det har vært lite fokus på under utdannelsen. Oppgaven er skrevet som et litteraturstudie. Vi har i tillegg til faglitteratur funnet nyere forskning som vi føler belyser problemstillingen vår. Søkeordene vi har brukt er pain, management, postoperative, substance use/abuse, nurs*, stigmatizing, challenges. Forskning viser at rusmisbrukere oftere enn andre opplever utilstrekkelig smertelindring. Det kan være ulike årsaker til dette. Manglende kunnskaper om rusmisbruk, fysiologiske ulikheter og smerter kan være årsaker. Holdninger og fordommer blir også nevnt som viktige barrierer til utilstrekkelig smertelindring.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Drug abuse poses a major health problem and often contributes to serious health problems which leads to hospitalization. We wanted this thesis to explore challenges nurses face with regard to pain management in these patients. Bounded to the postoperative phase, when pain relief is often needed. Due to lack of focus in this topic throughout education we wanted to gain knowledge with this thesis. The thesis is written as a literature study. We have in addition to the literature found recent research that we feel illustrate our problem. The keywords we have used is pain, management, postoperative, substance use / abuse, nurs *, stigmatizing, challenges. Research shows that drug addicts often than others, experience inadequate pain relief. There may be various reasons for this. Lack of knowledge about substance abuse, physiological differences and pain can be causes. Attitudes and prejudices are also cited as important barriers to inadequate pain relief.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectrusmisbrukerno_NO
dc.subjectsmertelindringno_NO
dc.subjectsykehusno_NO
dc.titleHvilke utfordringer med hensyn til smertelindring står sykepleier ovenfor i møte med rusmisbruker?no_NO
dc.title.alternativeWhat challenges are nurses facing regarding pain management to drug addicts?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel