Show simple item record

dc.contributor.authorBjerke, Ingeborg
dc.contributor.authorBekkemellem, Silje
dc.date.accessioned2012-06-25T08:56:29Z
dc.date.available2012-06-25T08:56:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142795
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Bruken av miljøterapi som en terapeutisk tilnærming er utstrakt i psykiatriske avdelinger i de nordiske land (Schjødt og Heinskou 2007, s. 11). Gunderson (1978) har beskrevet ulike miljøvariabler. Behandling og sykepleie til mennesker med personlighetsforstyrrelser er på mange måter utfordrende (Hummelvoll 2004, s. 268). Hensikt: Hvordan kan sykepleieren tilrettelegge for et best mulig terapeutisk miljø for en pasient med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Metode: Systematisk søk etter litteratur i databasene CINAHL, PubMed and Academic Search Elite i mars/april 2012, med søkeordene: Therapeutic milieu, structure, support, patient satification Diskusjon: Sju forskningsartikler ble inkludert. Trygghet ble ansett som en sentral faktor for å gjøre miljøet terapeutisk. Støtte så pasientene som et viktig element, mens de var mer ambivalent i forhold til struktur (Kuosmanen m.fl. 2006). Engasjement og anerkjennelse var terapeutisk for miljøet i varierende grad (Vatne og Hoem 2008, Oeye m.fl. 2009).no_NO
dc.description.abstractENGELSK: Introduction: Milieu therapy is widely used as a therapeutic approach in psychiatric wards in the Nordic countries (Schjødt og Heinskou 2007, p. 11). This type of therapy is based on five components (Gunderson 1978). Patient with Borderline Personality Disorder have been identified as challenging to care for (Hummelvoll 2004, p. 268). Purpose: What can be done to ensure a good therapeutic milieu for a patient with Borderline Personality Disorder? Metods: CINAHL, PubMed and Academic Search Elite databases were used for systematic literature search in March/ April 2012, Search query: Therapeutic milieu, structure, support, patient satification Discussion: A total of seven studies was included. Containment was seen as a key factor to ensure a therapeutic milieu. Support was important, structure the patient found more ambivalent. (Kuosmanen et. al. 2006). Involvement and validation was varied therapeutic (Vatne and Hoem 2008, Oeye et. al. 2009).no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmiljøterapino_NO
dc.subjectpersonlighetsforstyrrelseno_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier tilrettelegge for et best mulig terapeutisk miljø for en pasient med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?no_NO
dc.title.alternativeWhat can be done to ensure a good therapeutic milieu for a patient with Borderline Personality Disorder?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber42no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record