Show simple item record

dc.contributor.authorHermansen, Jane
dc.contributor.authorRønsen, Hanne
dc.contributor.authorLimbodal, Linn Elinor
dc.date.accessioned2009-06-10T09:08:13Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142705
dc.description.abstractTemaet i denne fordypningsoppgaven er undervisning og veiledning til barn, i aldersgruppen ti til tolv år, med astma. Vi ønsker å belyse hvordan sykepleier kan undervise og veilede denne målgruppen, slik at de opplever mestring. For å søke svar på problemstillingen har vi benyttet litteraturstudium som metode. Vi har anvendt teori om undervisning, veiledning, astma, mestring og barns utvikling for å definere sentrale begrep og synliggjøre relevant teori. Problemstillingen drøftes opp mot disse sykepleiefaglige aspektene og erfaringer fra hospitering. Kunnskap gir sykdomsinnsikt, og dette er grunnleggende for at barn med astma skal mestre de utfordringer som sykdommen bringer med seg i hverdagen. For at barn skal tilegne seg kunnskap, er sykepleierens undervisende og veiledende rolle fundamental. Gjennom arbeidet med oppgaven har vi erfart viktigheten av tillitt, god kommunikasjon og de vurderinger som gjøres for at læringssituasjonen skal være optimal. Vi har kommet frem til at det er avgjørende at sykepleieren møter barnet der han er, og at hun tar utgangspunkt i hans kunnskapsgrunnlag, behov og ressurser når hun skal undervise og veilede han. Vi har også sett at det ofte er hensiktsmessig å kombinere ulike tilnærmingsmåter, da sykepleieren bør finne en ”gylden middelvei” mellom å formidle kunnskap og la barnet selv finne løsninger. Med utgangspunkt i dette presenterer vi én måte å gjennomføre et undervisningsopplegg til en gruppe barn.en
dc.format.extent463989 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectastmaen
dc.subjectkognitiv utviklingen
dc.subjectmestringen
dc.subjectveiledningen
dc.titleHvordan kan sykepleieren undervise og veilede barn med astma, slik at barnet opplever mestring?en
dc.title.alternativeEnabling a sense of coping in children with asthma by patient education and counseling.en
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Lung diseases: 777en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record