Show simple item record

dc.contributor.authorDuenger, Nina
dc.contributor.authorJørgensen, Ida Helene
dc.date.accessioned2008-06-12T11:30:57Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142703
dc.description.abstractOppgaven er et litteraturstudium hvor målet har vært å finne ut hvordan man kan forebygge utagerende atferd som ofte fører til beltelegging og holding. Problemstillingen ble da: ”Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?”. Vi avgrenset oppgaven til å omhandle pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, på grunn av deres ustabilitet og impulsivitet. Oppgaven bygges rundt en pasientbeskrivelse, samt sykepleierteoretikeren Jean Watsons tenkning. Videre har vi brukt våre egne erfaringer og anerkjent litteratur innenfor psykiatrien for å drøfte og belyse temaet. Vi presenterer statistikk og teori rundt tvangsmidler, og går inn på hvordan de miljøterapeutiske variabler kan benyttes forebyggende for å hindre utagerende atferd. Vi belyser også viktigheten av kommunikasjon og brukermedvirkning.en
dc.format.extent347737 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectpersonlighetsforstyrrelseen
dc.subjecttvangsmiddelen
dc.subjectsykepleieen
dc.titleEmosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvangen
dc.title.alternativeHvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?en
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record