Show simple item record

dc.contributor.authorMvita-Mande, Pascal
dc.date.accessioned2009-06-30T08:02:38Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142663
dc.description.abstractUnderernæring er underliggende årsak til over halvparten av dødsfall blant barn under fem år. I flyktningleier er underernæringen hos barn under fem år et reelt helseproblem. Sykepleiere har sin del av ansvar for å redusere barnas dødelighet ved å behandle akutt alvorlig underernæring. I denne oppgaven tar jeg utgangspunkt i WHOs retningslinjer for alvorlig underernærings behandling og knytter dem til sykepleierens funksjoner. Jeg ønsker derfor å framheve ulike utfordringer som forventer meg og alle andre studenter/sykepleiere som har lyst til å jobbe med dette temaet. For å komme til mål har jeg gjort en litteraturestudie som bygger på pensumlitteratur, forskningsartikler samt erfaringer fra hospiteringspraksis. Jeg har valgt Virginia Hendersons teori som beskriver sykepleierens funksjoner og knytter dem til pasientens 14 grunnlegende behov og har også brukt Kari Martinsens teori om omsorg, som baseres på solidaritet og nestekjærlighet der sykepleieren skal være opptatt av den hjelpetrengendes beste. Jeg kom til konklusjon at sykepleierne har store og ulike utfordringer til underernærings behandling bl.a. mangel på faglige kunnskaper, behov for kunnskaper i andres kulturer, behov for ferdigheter i forhold til å utøve sine administrative og ledelse-, behandlende-, lindrende-, og forebyggende og helsefremmende funksjoner. At sykepleierne er flinke til å kommunisere, å ta vare på både barna og deres pårørende/ledsager.en
dc.format.extent628831 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectsykepleieen
dc.subjectflyktningleieren
dc.subjectunderernæringen
dc.subjectsevere malnutritionen
dc.subjectflyktningeren
dc.titleBarn i flyktningleier er ofte underernærte. Hvilke utfordringer gir det for sykepleiere som arbeider i slike leiere?en
dc.title.alternativeChildren in refugees’ camps are frequently severely malnourished. Which challenges does it give to the nurses working in such camps?en
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record