Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTømte, Trude
dc.contributor.authorSætre, Anja Therese Westen
dc.date.accessioned2011-08-02T12:43:08Z
dc.date.available2011-08-02T12:43:08Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142626
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn for oppgaven: Det offentlige mammografiprogrammet har pågått i mange år i både Norge, Sverige og Danmark. For at mammografiprogrammet skulle ha noen nytteeffekt, måtte dødeligheten reduseres med 30 %. Det er forsket mye på om screeningen i det hele tatt har positiv effekt, og om det faktisk har vist seg nedgang i brystkreftdødeligheten. Vi ønsker i vår oppgave å se på ulike resultater fra randomiserte studier for å prøve å komme nærmere et svar. Målet med oppgaven: Vårt mål med oppgaven er å finne ut om de offentlige screeningprogrammene for brystkreft med mammografi i Norge, Sverige og Danmark har hatt den effekten som var ønskelig ved innføring. Vi vil finne ut om brystkreftdødeligheten har blitt redusert i ønskelig grad. Metode: Oppgaven er et litteraturstudie og baseres derfor på kvalitativ metode. Vi har søkt etter vitenskapelige artikler i databaser, funnet deres resultater og diskutert funnene opp mot hverandre. Resultat og konklusjon: Resultater fra valgte artikler viser reduksjon i brystkreftdødelighet, både grunnet screening og andre faktorer. Etter analyse og tolking av studiene fra Norge, Sverige og Danmark har vi kommet frem til vår konklusjon. Konklusjonen lyder at mammografiprogrammet i Skandinavia har redusert brystkreftdødeligheten, men ikke i ønsket grad.en_US
dc.description.abstractENGELSK: Background for the assignment The public mammography program in Norway, Sweden and Denmark has been active for many years. To be useful and deliver us a utility effect, the rate of death of the program should be reduced by 30 percent. There has been researched a lot in whether the screening has a positive effect or not, and if the rate of death of breast cancer actually has declined. In our assignment we wish to inspect results from randomized studies related to this matter, in order to approach an answer. Goal of the assignment The goal of this assignment is to uncover whether the public screening programs for breast cancer based on mammography in Norway, Sweden and Denmark have obtained the desired effect at the stage of implementation or not. More precisely we wish to reveal if the breast cancer mortality has been reduced to this extent. Method The assignment is a study of literature, why it is based on the qualitative method. We have searched for scientific articles in various data bases, found their results and discussed the findings against each other. Result and conclusion Results from carefully chosen articles prove a reduction in breast cancer mortality in Norway, Sweden and Denmark. This reduction must be seen as a direct implication of screening and other involved factors. However, after an analysis and interpretation of these studies our final conclusion is that the mammography program in Scandinavia has reduced the breast cancer mortality, but not to the desired extent.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectradiografien_US
dc.subjectmammografien_US
dc.subjectscreeningprogramen_US
dc.titleRedusert brystkreftdødelighet med offentlig mammografiscreening?en_US
dc.title.alternativeReduced breast cancer mortality with the public screening program?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Radiology and diagnostic imaging: 763en_US
dc.source.pagenumber27 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel