Show simple item record

dc.contributor.authorKvaale, Hanne
dc.contributor.authorGranheim, Pål
dc.contributor.authorEide, Kjell Arne
dc.date.accessioned2007-11-16T10:00:19Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142606
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er ultralyd for radiografer og vår problemstilling ble følgende: Hva er utfordringene med innføringen av sonografer i Norge? - intervju med fem radiologer ved norske sykehus. For å kunne gi noen gode svar på denne problemstillingen valgte vi å benytte kvalitativt intervju som metode. Denne metoden gjorde at vi fikk en dypere forståelse av hva radiologene så på som de største ufordringene. Hovedkonklusjonen er at radiologene i vår undersøkelse mener den største utfordringen ved innføringen av sonografer, er mangelen på kunnskaper hos sonografene. Det igjen kan gjøre det vanskelig å skape et godt tillitsforhold, noe som er en forutsetning for utøvelsen av dette yrket. Intervjupersonene våre mente også det var feil bruk av ressurser å lære opp sonografer på grunn av lite tilgang på gode lærekrefter. Ved en økt satsning på ikkeioniserende undersøkelser kunne derimot en slik innføring være positivt. På tross av innvendingene radiologene hadde til innføringen av sonografer var alle enige om at det er bedre med en interessert sonograf enn en uinteressert radiolog.en
dc.format.extent247269 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectradiografien
dc.subjectsonografien
dc.subjectradiologien
dc.subjectultralyden
dc.titleFra radiograf til sonograf: utfordringer under etableringenen
dc.title.alternativeFrom being a radiographer to being a sonographer: challenges during the establishmenten
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Radiology and diagnostic imaging: 763no


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record