• Bevaringsbiologi - Fjellrev i NINA 2005 

   Landa, Arild Magne; Strand, Olav; Kvaløy, Kirsti; van Dijk, Jiska Joanneke; Eide, Nina Elisabeth; Herfindal, Ivar; Linnell, John Durrus; Andersen, Roy (NINA rapport;102, Research report, 2005)
   Fjellrev Alopex lagopus er en av de mest utrydningstruede pattedyr i Norge og det er stort be-hov for kunnskap både om direkte og underliggende årsaker til fjellrevens tilbakegang så vel som mulige tiltak. ”Overvåkningsp ...
  • Bevaringsbiologi. Fjellrev i NINA 2006 

   Landa, Arild Magne; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Herfindal, Ivar; Strand, Olav; Andersen, Roy; van Dijk, Jiska Joanneke; Kvaløy, Kirsti; Linnell, John Durrus (NINA rapport;, Research report, 2006)
   Fjellreven Alopex lagopus er kritisk truet i Fennoskandia. Det er iverksatt overvåking, ulike be-varingstiltak samt forskning for å forklare den vedvarende tilbakegangen i Norge, Sverige og Finland. Denne rapporten oppsummerer ...
  • Screening new PFAS compounds 2018 

   Hanssen, Linda; Herzke, Dorte; Nikiforov, Vladimir; Moe, Børge; Nygård, Torgeir; van Dijk, Jiska Joanneke; Gabrielsen, Geir W.; Fuglei, Eva; Yeung, Leo; Vogelsang, Christian; Carlsson, Pernilla Marianne (NILU rapport;, Research report, 2019)
   This screening project has focused on the occurrence of conventional andemerging PFASs in terrestrial and marine environments, including the Arctic. Conventional PFASs were found to be wide-spread in the environment and ...
  • Spatial multi-criteria decision analysis tool suite for consensus-based siting of renewable energy structures 

   Hanssen, Frank Ole; May, Roelof Frans; van Dijk, Jiska Joanneke; Rød, Jan Ketil (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Expansion of renewable energy development causes concerns which traditional land-use planning may have limited capacity to address adequately. The complexity and multiplicity of scales, criteria and actors involved in ...