• Investigations into 3-O-protected monosaccharides 

      de Bourg, Marcus (Master thesis, 2019)
      Følgende arbeid har som målsetting å tilrettelegge for totalsyntesen av 1-O-(3-O-linolenoyl-6-deoksy-6-sulfo-α-D-gluko-pyranosyl)glyserol (CDA), legemiddel med potent betennelsesdempende effekt. Med fokus på de tidligere ...