• Følgeforskning på samlokaliserte nødmeldesentraler i Bodø 

      Øren, Anita; amklov, petter grytten; Evjemo, Tor Erik; Antonsen, Stian (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2021)
      Denne rapporten beskriver resultatene fra følgeforskning i perioden 2018-2020 av de samlokaliserte nødmeldesentralene i Bodø. Datagrunnlaget er individuelle intervju, feltintervju og observasjoner. Dette er supplert med ...