• Reisevaner og reisemuligheter for arbeidstakere på Sluppen i Trondheim 

   Zhupanova, Liliya; Tørset, Trude (Research report, 2017)
   I denne rapporten beskrives resultatene fra en reisevaneundersøkelse blant arbeidstakere på Sluppen i Trondheim. Undersøkelsen er gjort i samarbeid med R. Kjeldsberg AS og omfattet arbeidstakere ansatt ved bedrifter som ...
  • Trengsel på kollektivreiser 

   Zhupanova, Liliya (Master thesis, 2016)
   Sterk befolkningsvekst i byområdene i Norge fører til økning i behovet for persontransport, særlig i de store byene. Transportbehovet er størst i rushtidene morgen og ettermiddag. Behovet for å utvikle en mer bærekraftig ...