• Exome-wide association analysis reveals novel coding sequence variants associated with lipid traits in Chinese 

      Tang, Clara S.; Zhang, He; Cheung, Chloe Y.Y.; Xu, Ming; Ho, Jenny C.Y.; Zhou, Wei; Cherny, Stacey S.; Zhang, Yan; Holmen, Oddgeir; Au, Ka-Wing; Yu, Haiyi; Xu, Lin; Jia, Jia; Porsch, Robert M.; Sun, Lijie; Xu, Weixian; Zheng, Huiping; Wong, Lai-Yung; Mu, Yiming; Dou, Jingtao; Fong, Carol H.Y.; Wang, Shuyu; Hong, Xueyu; Dong, Liguang; Liao, Yanhua; Wang, Jiansong; Lam, Levina S.M.; Su, Xi; Yan, Hua; Yang, Min-Lee; Chen, Jin; Siu, Chung-Wah; Xie, Gaoqiang; Woo, Yu-Cho; Wu, Yangfeng; Tan, Kathryn C.B.; Hveem, Kristian; Cheung, Bernard M.Y.; Zöllner, Sebastian; Xu, Aimin; Chen, Y. Eugene; Jiang, Chao Qiang; Zhang, Youyi; Lam, Tai-Hing; Ganesh, Santhi K.; Huo, Yong; Sham, Pak C.; Lam, Karen S.L.; Willer, Cristen J.; Tse, Hung-Fat; Gao, Wei (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Blood lipids are important risk factors for coronary artery disease (CAD). Here we perform an exome-wide association study by genotyping 12,685 Chinese, using a custom Illumina HumanExome BeadChip, to identify additional ...