• Control of Fuel Cells 

   Zenith, Federico (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2007:65, Doctoral thesis, 2007)
   This thesis deals with control of fuel cells, focusing on high-temperature proton-exchange-membrane fuel cells. Fuel cells are devices that convert the chemical energy of hydrogen, methanol or other chemical compounds ...
  • Elektrifisering av havbruk til havs 

   Berg, Kristina; Høigård, Elise Tajet; Sandhu, Simran Jit Kaur; Vågen, Marthe (Bachelor thesis, 2020)
   Fiskeri- og havbruksnæringen er en stor industri i Norge i dag. Halvparten av oppdrettsanleggene nærmere land er elektrifisert med landstrøm. De resterende oppdrettsanleggene er i dag driftet med dieselaggregat. Bruken av ...
  • Modeling of a Hydrogen Refueling Station 

   Omdahl, Nina Helene (Master thesis, 2014)
   Gaseous hydrogen is one of several alternatives to fossil-based vehicle fuels. In order to establish hydrogen as a good alternative, it is necessary to implement hydrogen refueling stations that can compete with conventional ...
  • Optimising fast charging of electric vehicles by smart charging technologies in areas with limited grid capacity 

   Berdahl, Cassandra; Jamessen, Eivind; Merzoug, Sabine (Bachelor thesis, 2020)
   Tilrettelegging av hurtigladeteknologi bidrar til Norges mål om at alle biler skal være utslippsfrie innen 2025 og vil være avgjørende for elektrifiseringen av transportsektoren. I dag eier Circle K et betydelig antall ...