• Estimering av avrenning i umålte felt ved bruk av kartkorrelasjonsmetoden med kovariabler 

   Gjestemoen, Erlend K (Master thesis, 2014)
   SammendragEstimering av umålte felt tar ofte i bruk referansefelt for å overføre egenskaper ved vannføringsserien til det umålte feltet. Derfor er det en av de viktigste utfordringene innen estimering av umålte felt, å ...
  • Improving Runoff Estimation at Ungauged Catchments 

   Zelelew, Mulugeta (Doctoral Theses at NTNU, 1503-8181; 2012:347, Doctoral thesis, 2012)
   Water infrastructures have been implemented to support the vital activities of human society. The infrastructure developments at the same time have interrupted the natural catchment response characteristics, challenging ...