• Detecting Private-Sensitive Content in Norwegian Social Media 

      Borgen, Haldis.; Zachariassen, Oline. (Master thesis, 2023)
      Sosiale medieplattformer har endret landskapet for hvordan informasjon deles og hvordan folk forbindes over nett, men det har oppstått bekymringer angående potensielle brudd på brukernes personvern. Med den raske teknologiske ...