• Smart Maintenance in Elkem 

      Yu, Yanzhu (Master thesis, 2020)
      Hva betyr digital transformasjon i vedlikeholdssammenheng? Dette er et presserende spørsmål som ofte stilles når selskaper tilpasser vedlikeholdspraksisen sin i den digitale epoken. Begrepet ‘smart vedlikehold’ er blitt ...