• Organophosphate esters in sewage sludge from Norway 

      Yu, Guanhua (Master thesis, 2021)
      Organofosforetestere (OPEs) er en gruppe fosforholdige forbindelser som ofte blir brukt som flammehemmere eller tilsetningstoffer. På grunn av de verdensomspennende restriksjonene for polybrominerte difenyl etere, som et ...