• Trussel deteksjon i Microsoft Azure Cloud 

      Yogarajah, Naren (Bachelor thesis, 2019)
      Cloud Computing er et høyt oppegående tema blant dagens næringsliv og kombinasjonen med IT-sikkerhet blir dermed et viktig utgangspunkt for bedrifter å sette seg inn i. Ettersom IT-sikkerhet har blitt et veldig viktig tema ...