• Årsaker til kostnads- og budsjettutvikling i vegprosjekter 

      Yogarajah, Karunya (Master thesis, 2017)
      Den gjennomsnittlige kostnadsøkningen i planfasen ligger på 15-20%. I henhold til rapporten Kostnads- og budsjettutvikling i vegprosjekter av Torp et. al (2016), er utviklingen størst mellom anslaget som legges frem for ...