• Samarbeidsdrevet innovasjon og integrering 

      YASIR KAMAL SAAD (Bachelor thesis, 2020)
      Den norske velferdsmodellen møter på stadig nye globale utviklingstrekk og nasjonale utfordringer, utfordringene dreier seg blant annet om økt migrasjon, globalisering og demografiske endringer med høy levealder samt lav ...