• A towering genome: Experimentally validated adaptations to high blood pressure and extreme stature in the giraffe 

      Liu, Chang; Gao, Jianbo; Cui, Xinxin; Li, Zhipeng; Chen, Lei; Yuan, Yuan; Zhang, Yaolei; Mei, Liangwei; Zhao, Lan; Cai, Dan; Hu, Mingliang; Zhou, Botong; Li, Zihe; Qin, Tao; Si, Huazhe; Li, Guangyu; Lin, Zeshan; Xu, Yicheng; Zhu, Chenglong; Yin, Yuan; Zhang, Chenzhou; Xu, Wenjie; Li, Qingjie; Wang, Kun; Gilbert, Marcus Thomas Pius; Heller, Rasmus; Wang, Wen; Huang, Jinghui; Qiu, Qiang (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      The suite of adaptations associated with the extreme stature of the giraffe has long interested biologists and physiologists. By generating a high-quality chromosome-level giraffe genome and a comprehensive comparison with ...