• High Temperature Heat Pumps in Integrated Energy Systems 

      Xiang, Mengka (Master thesis, 2019)
      Klimaendringer er blitt et globalt problem som påvirker menneskets overlevelse og utvikling, mens karbonutslipp er en av hovedfaktorene. Som en grunnleggende byggestein i byen er nabolaget ikke bare det grunnleggende rommet ...