• Hvor stor er en ting? Om rommets partikulære subjektivitet 

   Wyller, Truls (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Et partikulært til forskjell fra konseptuelt rom finnes ikke som gjenstand for mulige sannheter uten en global målestokk for sammenlikning av relasjonelt ekvivalente verdener. I sin rolle som rasjonell aktør kan mennesket ...
  • Teori og praksis. Svar til Audun Øfsti 

   Wyller, Truls (Journal article, 2014)
  • Tiden og døden 

   Wyller, Truls (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Tidsidealisme vil her si at tid og forandring knyttes til forekomsten av en eller annen type levende bevissthet. Artikkelen drøfter konsekvensene av denne typen idealisme for en tilstand uten liv, altså av død. Utgangspunktet ...
  • Time, Death, and Duration 

   Wyller, Truls (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I argue that the question 'Is there a life after death?' should be put aside as meaningless; the reason for this has nothing to do with materialism or physicalism, however. On the contrary, it is a consequence of temporal ...
  • What Peter didn't know. Reflections on spatial size 

   Wyller, Truls (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The person of the initial thought experiment knows all non-indexical physical facts about things of the external world but not their real size. This highlights a tension between two rather uncontroversial views about spatial ...