• Proactive maritime collision avoidance based on historical AIS data 

      Wu, David Huawei (Master thesis, 2019)
      I de siste årene har det blitt utviklet flere maritime anti-kollisjonssystemer (COLAV-system) for autonome overflatefartøy (ASV). Mange metoder inkluderer løsninger for å følge Konvensjonen om internasjonale regler til ...