• Pasienters erfaringer med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

      Worts, Patrik Ramsland (Bachelor thesis, 2023)
      Bakgrunn og hensikt/problemstilling: Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering er en pasientgruppe sykepleiere kan møte, for eksempel som en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er derfor viktig å ...