• Livssyklusbetraktninger for levedyktig oppgradering av kontorbygg 

      Wood, Oda Caroline (Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven omhandler vurderinger av levedyktighet, herunder betraktninger av konsekvenser for miljø og økonomi over tid. Det er gjennomført beregninger av livssykluskostnader, LCC, i henhold til NS 3454. I tillegg er ...