• Best Value Procurement - et bidrag til mer effektive byggeprosjekter i offentlig sektor? 

   Nyseter, Jeanette; Johnsrud, Anders (Master thesis, 2019)
   Dagens byggebransje står ovenfor flere utfordringer. Lav produktivitet, mange byggefeil og høye kostnader preger bransjen. Byggherren detaljspesifiserer sine krav og leverandører velges ut ifra hvem som kan levere det ...
  • Best Value Procurement – et bidrag til mer effektive byggeprosjekter i offentlig sektor? 

   Nyseter, Jeanette; Johnsrud, Anders (Master thesis, 2019)
   Dagens byggebransje står ovenfor flere utfordringer. Lav produktivitet, mange byggefeil og høye kostnader preger bransjen. Byggherren detaljspesifiserer sine krav og leverandører velges ut ifra hvem som kan levere det ...
  • Best Value Procurement: Anskaffelsen E6 Roterud - Storhove 

   Korsbrekke, Emil (Master thesis, 2020)
   I bygge- og anleggssektoren i Norge gjennomføres det årlig mange anskaffelser med ulik gjennomføring. Dette skal sørge for at det anskaffes entreprenører til de jobbene som lyses ut. Det er utfordringer knyttet til ...
  • Best Value Procurement: Erfaringer fra bygge- og anleggsprosjekter i Norge 

   Högnason, Glumur Orri (Master thesis, 2018)
   Best Value Procurement (BVP) er en anskaffelses- og prosjektstyringsmetode som søker å øke prosjektverdi ved å legge vekt på ekspertisen og kompetansen til leverandøren. Flere studier i USA og Nederland indikerer lovende ...
  • Bruk av Totalentreprise i Vegprosjekter 

   Riksheim, Helene (Master thesis, 2020)
   I Norges Nasjonale transportplan for 2018-2029 legger regjeringen til grunn en statlig ramme på over 1000 milliarder kroner. Dette fører til at blant annet store vegprosjekter blir iverksatt og offentlige byggherrer har ...
  • Competitive Dialogue in Norwegian Public Infrastructure Projects 

   Wondimu, Paulos; Lohne, Jardar; Lædre, Ola (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Competitive dialogue (CD) is a relatively new procurement procedure introduced in 2004 by the European Parliament for particularly complex contracts. The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) has limited experience ...
  • The emergence of lean construction in the Norwegian AEC industry 

   Lohne, Jardar; Torp, Olav; Andersen, Bjørn Sørskot; Aslesen, Sigmund; Bygballe, Lena Elisabeth; Bølviken, Trond; Drevland, Frode; Engebø, Atle; Fosse, Roar; Holm, Hans Thomas; Hunn, Lars Kristian; Kalsaas, Bo Terje; Klakegg, Ole Jonny; Knotten, Vegard; Kristensen, Kai Haakon; Olsson, Nils; Rolstadås, Asbjørn; Skaar, John; Svalestuen, Fredrik; Vaagen, Hajnalka; Wondimu, Paulos; Lædre, Ola (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Lean construction has inspired the AEC industry globally over the last decades, and this manifests within a wide array of contexts. The purpose of this paper is to provide a narrative-based qualitative analysis of the ...
  • Hvordan bruker Statens Vegvesen og Nye Veier AS handlingsrommet i totalentrepriser? 

   Aandahl, Simon (Master thesis, 2017)
   De fleste vegprosjekter i Norge i dag gjennomføres med utførelsesentrepriser. Den tradisjonelle utførelsesentreprisen på anlegg synes dog å være både ressurskrevende og tidskonsumerende, samtidig som den legger opp til en ...
  • Parallell regulering og prosjektering i vegprosjekt 

   Røren, Jon-Ove Liaset (Master thesis, 2017)
   Statens vegvesen har saman med ei rekkje departement uttrykt eit ønskje om å sjå nærmare på norsk vegplanleggingspraksis for å finne rom for forbetringar og innovasjon. Eit område som kan tenkast å ha rom for forbetring ...
  • Usikkerhet ved involvering av utenlandske entreprenører 

   Pedersen, Asgeir Leine; Utkilen, Sondre (Master thesis, 2020)
   Offentlige investeringer innen infrastruktur har økt kraftig de siste årene. Kombinasjonen av interessante prosjekter, store kontrakter og politisk velvilje har ført til at flere utenlandske entreprenører har etablert seg ...
  • Usikkerhet ved involvering av utenlandske entreprenører 

   Pedersen, Asgeir Leine; Utkilen, Sondre (Master thesis, 2020)
   Offentlige investeringer innen infrastruktur har økt kraftig de siste årene. Kombinasjonen av interessante prosjekter, store kontrakter og politisk velvilje har ført til at flere utenlandske entreprenører har etablert seg ...