• Hvordan burde FoU-organisasjoner velge skybasert tjenesteleverandør? 

      Løvvik, Lavrans; Bytingsvik, Mathias; Woldseth, Markus (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan FoU-organisasjoner burde velge skybaserte tjenesteleverandører. Dette vil bli gjort ved tre ulike former for analyse, med en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvalitative ...