• Narrativ samtalepraksis på videregående skole 

      Wold, Marielle Høvik (Bachelor thesis, 2022)
      I sosialt arbeid er det mange metoder en kan benytte seg av i arbeid med å hjelpe elever. I studiet Sosialt Arbeid har vi blitt presentert for et utvalg av ulike metoder. Denne oppgaven handler om narrativ samtalepraksis, ...